องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
group ฝ่ายสภา
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธนสภา
โทร : 098-8593261
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธนสภา
โทร : 098-8593261
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 095-3907992
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 095-3907992
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169