องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
group ฝ่ายสภา

ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

รองประธนสภา

รองประธนสภา

เลขานุการสภา

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอุไร ผางดี
ปลัด อบต.นิคมพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นิคมพัฒนา
นางสาวอุไร ผางดี
ปลัด อบต.นิคมพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นิคมพัฒนา