messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา(ปก/ชก)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า(ปง/ชง)
นางสาวเดือนเพ็ญ สงวนศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง