ชื่อเรื่อง : ประกาศแจ้งผู้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : 6FxFiVzTue22627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดกฎหมายกรณีผู้ค้างชำระ มาตรา 68-69 เสียเบี้ยปรับสูงสุด ร้อยละ 40 ของค่าภาษี มาตรา70 เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน(ของภาษี) มาตรา59-60 ระงีบกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน มาตรา 62 ยึด อายัด ทรัพย์สินเจ้าของทรัพย์สิน