ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)เยียวยาให้กับโรงเรียนในเขต อบต.นิคมพัฒนา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง