ชื่อเรื่อง : ซื้อสายไฟพร้อมกิ๊ฟจับสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง