ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายกระดานนับคะแนน ขนาด 1.20x1.20 ม. 2.0 ม. สูง 2.0 ม.และ กระดานนับคะแนน 1.20x2.40 ม. สูง 2.0 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง