ชื่อเรื่อง : ซื้อเจลแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 500 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง