ชื่อเรื่อง : จ้างนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายบัวลอย สิงห์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง