ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำวรสาร(ปฏิทิน ปี 2565)องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง