ชื่อเรื่อง : ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง