ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง