ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง