ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลักกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง