ชื่อเรื่อง : จ้างเช็คระยะทางรถยนต์ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง