ชื่อเรื่อง : จ้างแซมแซมรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง