องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข(ปก/ชก)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง/ชง)
นางสาวยุวดี มีราช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวยุพาวดี นารีรักษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข
นายประดิษฐ์ คำโทพล
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)